Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe aanmelden

Met onze maatschappelijke werker kan je een afspraak maken voor een info-en kennismakingsbezoek op het nummer 015/ 30 82 51. Tijdens dit gesprek wordt er informatie gegeven over de werking van PVT. Na afloop van het gesprek krijg je intakeformulieren mee. Deze formulieren kan je eventueel samen met je begeleiding en psychiater invullen.

Zodra wij je intakeformulieren ontvangen hebben, nemen we contact met je op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen twee hoofdverantwoordelijken aanwezig zijn. Vervolgens beslissen we op onze beleidsvergadering of je op de wachtlijst komt of niet en voor welke groep.

Hoelang je op een plaats moet wachten, is afhankelijk voor welke groep binnen PVT je wachtende bent. Voor sommige groepen kan het zijn dat de instroom vlotter loopt dan de andere.

Verblijfsduur

Wonen in PVT is een keuze voor langere tijd maar hoeft niet definitief te zijn.

Zowel het multidisciplinaire team als de bewoner kunnen het initiatief nemen om door te verwijzen naar een andere, meer geschikte voorziening (zelfstandig wonen, beschut wonen, woonzorgcentrum...).

Verblijfskosten

De verblijfskosten worden vastgelegd door de Vlaamse Regering.

Een deel van deze verblijfskosten wordt ten laste genomen door de ziekteverzekering. Het resterende deel wordt door de bewoner zelf betaald. Dit is het persoonlijke aandeel.

Er zijn drie categorieën waarbij het persoonlijke aandeel oploopt van A naar C.

A: gerechtigden die ofwel personen in het kader van de ziekteverzekering ten laste hebben ofwel in het kader van een rechterlijke beslissing of notariële akte verplicht zijn om onderhoudsgeld te storten. Rechthebbenden die in de ziekteverzekering ingeschreven staan als persoon ten laste.

B: alle rechthebbenden die in het kader van de ziekteverzekering recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.

C: alle personen die niet onder categorie A of B vallen

Vanuit verzekeringsinstellingen is er ook een bijkomende tegemoetkoming voorzien. Deze wordt in mindering gebracht op de factuur. Naast het persoonlijke aandeel wordt een medicatie-, dranken- en ongevallenverzekering forfait aangerekend. Persoonlijke kosten (pedicure, was, huisarts, vervoer…) worden gefactureerd.

Een verblijf in PVT geeft recht op een tegemoetkoming voor residentiële zorg van de Vlaamse Zorgverzekering.