Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kan ik mij aanmelden voor PVT Schorshaegen?

Op het nummer 015/ 30 82 51 kan je een afspraak maken voor een info-en kennismakingsbezoek. Tijdens dit gesprek wordt er informatie gegeven over de werking van PVT. Na afloop van het gesprek krijg je intakeformulieren mee. Deze formulieren kan je eventueel samen met je begeleiding en psychiater invullen.

Zodra wij je intakeformulieren ontvangen hebben, nemen we contact met je op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal onze beleidspsychiater en een woonbegeleider aanwezig zijn. Vervolgens beslissen we op onze beleidsvergadering of je op de wachtlijst komt of niet en voor welke groep.

 

Hoelang moet ik wachten op een plaats?

Hoelang je op een plaats moet wachten is afhankelijk voor welke groep binnen PVT je wachtende bent. Voor sommige groepen kan het zijn dat de instroom vlotter loopt dan de andere.

Kan ik zelf kiezen in welke groep ik ga wonen?

Je kan je voorkeur opgeven op je intakeformulieren (liever in kleine groep of eerder individueel?). Tijdens het intakegesprek wordt er dan samen met jou verder gepeild welke groep het best bij je past. Dit is afhankelijk van een aantal factoren.

 

Hoeveel kost het verblijf in PVT?

De verblijfskosten worden vastgelegd door de Vlaamse Regering.

Een deel van deze verblijfskosten wordt ten laste genomen door de ziekteverzekering. Het resterende deel wordt door de bewoner zelf betaald. Dit is het persoonlijke aandeel.

Er zijn drie categorieën waarbij het persoonlijke aandeel oploopt van A naar C.

A: gerechtigden die ofwel personen in het kader van de ziekteverzekering ten laste hebben ofwel in het kader van een rechterlijke beslissing of notariële akte verplicht zijn om onderhoudsgeld te storten. Rechthebbenden die in de ziekteverzekering ingeschreven staan als persoon ten laste.

B: alle rechthebbenden die in het kader van de ziekteverzekering recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.

C: alle personen die niet onder categorie A of B vallen.

Vanuit verzekeringsinstellingen is er ook een bijkomende tegemoetkoming voorzien. Deze wordt in mindering gebracht op de factuur. Naast het persoonlijke aandeel wordt een medicatie-, dranken- en ongevallenverzekering forfait aangerekend. Persoonlijke kosten (pedicure, was, huisarts, vervoer…) worden gefactureerd.

Een verblijf in PVT geeft recht op een tegemoetkoming voor residentiële zorg van de Vlaamse Zorgverzekering.

 

Hoelang mag ik in PVT blijven wonen?

Wonen in PVT is een keuze voor langere termijn, maar hoeft niet definitief te zijn.

 

Moet mijn domicilie op het adres van PVT gezet worden?

Er is geen verplichting om je domicilie op adres van PVT te zetten. Indien men gedomicilieerd staat op adres van PZ Duffel, wordt domicilie wel op adres van PVT gezet.

 

Kan ik bezoek ontvangen in PVT?

Ja, je mag in het PVT bezoek ontvangen tijdens de bezoekuren van 8.00 uur tot 22.00 uur.

 

Mag ik mijn huisdieren meebrengen?

Nee. Er zijn wel verschillende initiatieven waarbij je in contact kan komen met dieren zoals het dierenasiel of onze bezoeksvrijwilligster met hond of konijn.

Zie ook: Praktisch (voor het huishoudelijk reglement)

 

Krijg ik een vaste begeleider?

Vanaf de eerste dag wordt een begeleider aan je toegewezen. Je begeleider coördineert de volledige zorgen en bewaakt de verschillende aspecten van de begeleiding. Hij kent je leven goed en treedt op waar nodig als je belangenbehartiger.

 

Kan ik mijn kamer behouden wanneer ik langdurig opgenomen word in een ziekenhuis?

Als de inschatting wordt gemaakt dat je afwezigheid minder dan 1 maand zal zijn, dan zal je kamer behouden worden.

 

Wat moet ik zeker meebrengen?

Verzorgingsproducten,  kledij en schoeisel voor alle seizoenen,  materiaal waarmee je je vrije tijd kan invullen, …

Zie ook: Praktisch (voor het huishoudelijk reglement)

 

Hoe vaak word ik besproken?

De eerste bespreking volgt binnen de drie maanden na je opname. Daarna word je minstens eenmaal per jaar besproken.

Zie ook: Inspraak en participatie