Overslaan en naar de inhoud gaan

Schorshaegen

Schorshaegen is een woonvoorziening voor mensen met een psychiatrische aandoening. Schorshaegen richt zich tot volwassenen voor wie zelfstandig wonen, beschut wonen of wonen met begeleiding van een mobiel team (nog) niet tot de mogelijkheden behoort.

De voorziening biedt een 24 uurs ondersteuning aan mensen die een open setting aankunnen, die met anderen willen samenwonen en die een bijdrage willen leveren aan het leven in groep.

Verder heeft Schorshaegen ook vijf plaatsen voor ‘vrij op proef’-geïnterneerde personen, met een low risk profiel die in aanmerking komen voor een residentiële woonvorm. Zoals bij andere bewoners gaan de begeleiders met een aantal methodieken aan de slag om het steunend netwerk van de geïnterneerde persoon op te bouwen en te focussen op de verbetering van levenskwaliteit, empowerment en herstel.

Mensen bij wie de fysieke zorgbehoevendheid veel ondersteuning vraagt kunnen niet terecht in PVT, zij worden verwezen naar de ouderenzorg.

Dementiële beelden en agressieproblematiek zijn exclusiecriteria voor opname in PVT Schorshaegen.

 

Hoe aanmelden

Met onze maatschappelijke werker kan je een afspraak maken voor een info-en kennismakingsbezoek op het nummer 015/ 30 82 51. Tijdens dit gesprek wordt er informatie gegeven over de werking van PVT Schorshaegen. Na afloop van het gesprek krijg je intakeformulieren mee. Deze formulieren kan je eventueel samen met je begeleiding en psychiater invullen.

Zodra wij je intakeformulieren ontvangen hebben, nemen we contact met je op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen een hoofdverantwoordelijke en de psycholoog aanwezig zijn. Vervolgens beslissen we op onze beleidsvergadering of je op de wachtlijst komt of niet en voor welke groep.

Nuttige links