Overslaan en naar de inhoud gaan

PVT Schorshaegen is een woonvoorziening voor mensen met een psychiatrische aandoening. PVT richt zich tot volwassenen voor wie zelfstandig wonen, beschut wonen of wonen met begeleiding van een mobiel team (nog) niet tot de mogelijkheden behoort.

De voorziening biedt een 24 uurs ondersteuning aan mensen die een open setting aankunnen, die met anderen willen samenwonen en die een bijdrage willen leveren aan het leven in groep.

Verder heeft PVT Schorshaegen ook vijf plaatsen voor ‘vrij op proef’-geïnterneerde personen, met een low risk profiel die in aanmerking komen voor een residentiële woonvorm. Zoals bij andere bewoners gaan de begeleiders met een aantal methodieken aan de slag om het steunend netwerk van de geïnterneerde persoon op te bouwen en te focussen op de verbetering van levenskwaliteit, empowerment en herstel.

Mensen bij wie de fysieke zorgbehoevendheid veel ondersteuning vraagt kunnen niet terecht in PVT, zij worden verwezen naar de ouderenzorg.  Ook wanneer de fysieke zorgbehoefte heel sterk toeneemt gedurende het verblijf en gepaste zorg niet meer kan voorzien worden in PVT, zal gekeken worden naar doorverwijzing.

Dementiële beelden en agressie problematiek zijn exclusiecriteria voor opname in PVT Schorshaegen.

Nuttige links