Overslaan en naar de inhoud gaan

Een goed gesprek

Als je problemen of bemerkingen hebt bij bepaalde aspecten van de begeleiding kan je daarover in eerste instantie steeds praten met de begeleiding of de hoofdverantwoordelijke. Een goed gesprek kan soms al veel oplossen.

Ombudspersoon

Vind je het moeilijk om met de betrokken personen naar een oplossing te zoeken? Dan neem je het best contact op met de externe, neutrale ombudspersoon.

Wat kan de ombudspersoon voor je doen?

  • Luisteren naar je klacht of bezorgdheid.
  • Je informeren en begeleiden in de dialoog met de hulpverlener.
  • Bemiddelen tussen jou en de voorziening om samen tot een oplossing te komen.

 Lou Hamdaoui is de externe ombudspersoon. Je kan haar op weekdagen tussen 16 en 17 uur bereiken via de gegevens hieronder. Op die tijdstippen kan je ook een afspraak maken voor een gesprek. Als je dat wenst kan dat gesprek ook digitaal plaatsvinden.

“Samen exploreren wij mogelijkheden om tot haalbare oplossingen te komen, waarbij jij de regie houdt en ik je versterk om te handelen vanuit jouw kracht. Een faire dialoog, daar gaan we voor!”

Meer informatie over de werking van een ombudsdienst vind je op www.oogg.be.

Patiëntenrechten

Sinds 22 augustus 2002 is er een wet betreffende “De rechten van de patiënt". De wet onderscheidt:

  1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.
  2. Recht op de vrije keuze van zorgverlener.
  3. Recht op informatie over uw gezondheidstoestand.
  4. Recht op toestemming tot behandeling of onderzoek.
  5. Rechten met betrekking tot uw patiëntendossier.
  6. Recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
  7. Recht op klachtenbemiddeling.

Voor verdere informatie kan je de brochure 'Patiëntenrechten - een uitnodiging tot dialoog' en de website van de overheid raadplegen.