Overslaan en naar de inhoud gaan

Een goed gesprek

Als je problemen of bemerkingen hebt bij bepaalde aspecten van de begeleiding kan je daarover in eerste instantie steeds praten met de begeleiding of de hoofdverantwoordelijke. Daarnaast kan je terecht bij de directeur, Linda Ooms. Een goed gesprek kan soms al veel oplossen.

Ombudspersoon

Als je het echter moeilijk vindt om zelf met de betrokken personen naar een oplossing te zoeken, kan je contact nemen met de externe ombudspersoon, Elke Van Passel. Zij is een neutrale gesprekspartner en werkt voor het Vlaams Platform Geestelijke Gezondheid. 

Meer informatie over de werking van een ombudsdienst vind je op: http://www.ombudsfunctieggz.be/.

Patiëntenrechten

Sinds 22 augustus 2002 is er een wet betreffende “De rechten van de patiënt". De wet onderscheidt:

  1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.
  2. Recht op de vrije keuze van zorgverlener.
  3. Recht op informatie over uw gezondheidstoestand.
  4. Recht op toestemming tot behandeling of onderzoek.
  5. Rechten met betrekking tot uw patiëntendossier.
  6. Recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
  7. Recht op klachtenbemiddeling.

Voor verdere informatie kan je de brochure 'Patiëntenrechten - een uitnodiging tot dialoog' en de website van de overheid raadplegen.