Geniet van de herfst!

De cafetaria is gesloten, maar de ruimte kan wel gebruikt worden als bezoekersruimte. 

Welkom!

Schorshaegen is een woonvorm met een 24-uurs begeleiding, geen therapeutische setting.

Vanuit de herstelvisie leggen we de focus op krachten en talenten van de bewoners. We steunen hen om terug rollen op te nemen in de maatschappij. Bovendien bieden we de bewoners kansen om te participeren, als volwaardige burgers, op alle niveaus van onze organisatie.

Laatste nieuws

Onze thema's