Hopend op een beter jaar

Tijdens de renovatie van de cafetaria is bezoek enkel buiten mogelijk.

Welkom!

Schorshaegen is een woonvorm met een 24-uurs begeleiding, geen therapeutische setting.

Vanuit de herstelvisie leggen we de focus op krachten en talenten van de bewoners. We steunen hen om terug rollen op te nemen in de maatschappij. Bovendien bieden we de bewoners kansen om te participeren, als volwaardige burgers, op alle niveaus van onze organisatie.

Laatste nieuws

Onze thema's