Overslaan en naar de inhoud gaan

PVT is een specifieke vorm van begeleid wonen, waarbij veel aandacht gaat naar het samenleven. Door het kleinschalig karakter van de verschillende groepen worden bewoners bovendien voortdurend geprikkeld om te participeren aan het dagelijkse leven.

Binnen een veilig klimaat nodigen we de bewoner uit om activiteiten te ondernemen en zich verder te ontplooien.