Leeftijd bewoners (2019)

 

gemiddelde leeftijd
bewoners

leeftijd jongste
bewoner

leeftijd oudste
bewoner
milieu 1 56 jaar  26 jaar 71 jaar
milieu 2 60 jaar 41 jaar 73  jaar
milieu 3 60  jaar 38 jaar 73 jaar

 

Nieuwe opnames (2019)

Geslacht

Opgenomen mannen: 5
Opgenomen vrouwen: 3

Verwijzers

UPC Duffel: Atlas 3: 7
OPZ Geel: 1
 

Aantal vragen voor intake (2019)

Verwijzers bewoners zonder interneringsstatuut

UPC Duffel: Atlas 2: 2
UPC Duffel: Atlas 3: 1
UPC Duffel: Dynamo: 3
UPC Duffel: Stemming 1: 1 
UPC Duffel: Stemming 2: 1 
UPC Duffel: Cepos: 1
BW Este: 3
OPZ Geel: 1 
Multiversum: 1
PZ Sint-Alexius: 1
PVT De Liereman: 1
PVT De Landhuizen: 1 
 

Verwijzers bewoners met interneringsstatuut

FPC Gent: 2