bezoek

Meer informatie?

  • De website www.info-coronavirus.be van de overheid.
  • Website voor mensen uit de gezondheidssector: Sciensano.
  • Twitter: @be_gezondheid
  • Contactcenter overheid: 0800 14 689

***********************************************************

Beste familie,

Wij zijn blij om u te informeren dat bezoek kan doorgaan zonder afspraak. De consumptie van voedsel en dranken is niet toegestaan. Wij vragen u nog altijd rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen (mondmasker, handhygiene, registratie). Bewoners kunnen maximaal 1 bezoeker per moment ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Team PVT Schorshaegen

 

***********************************************************

Beste familie en naasten,

De laatste weken worden de coronamaatregelen voor onze voorziening aangepast.

Extern bezoek op PVT (Duffel en Heist-op-den Berg) kan op woensdag, zaterdag en zondag van 15u-21u, zonder afspraak, mits aanmelden aan de hoofdingang. Bewoners kunnen maximaal 1 bezoeker per moment ontvangen. De persoonsgegevens worden op papier geregistreerd.

Bezoekers worden nog steeds ontvangen in de cafetaria, in Duffel, en in de daartoe voorziene ruimte in Heist-op-den Berg.

Graag vragen wij u om nog altijd een mondmasker te dragen op de correcte manier (mond en neus bedekken) binnen PVT als op het ganse domein. Een juiste handhygiëne en afstand blijven ook van groot belang. Eten en drinken is niet toegelaten.

Tot nader bericht mogen de bewoners niet op bezoek of met overnachting gaan naar hun contacten.

Om op de hoogte te blijven van alle aanpassingen van de richtlijnen, gelieve onze website regelmatig te raadplegen!

Alvast dank voor jullie bereidwillige medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Team PVT Schorshaegen

***********************************************************

26 oktober:

Beste familie en naasten,

Vanuit de Vlaamse Overheid gaan nieuwe verstrengde maatregelen in vanaf maandag 26 oktober 2020:

  • maximum 1 nauw contact. Overnachtingen kunnen enkel naar het nauw contact dat is aangegeven op het formulier van de vaste contacten van de bewoner.
  • bezoek wordt beperkt tot 1 persoon per bewoner per keer! Dit kan op het domein en in de voorziene ruimte, op woensdag en zondag van 15u-21u, zonder afspraak, mits aanmelden aan de hoofdingang.
  • maximum 4 sociale contacten op afstand en met mondmasker, indien afstand niet mogelijk.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen heeft.

Met vriendelijke groeten,

Team PVT Schorshaegen

============================================================

9 oktober:

Beste familie en naasten,

De huidige ontwikkeling van de pandemie is zorgwekkend. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft de overheid een reeks verstrengingen beslist. Deze verstrengde maatregelen gaan in vanaf vrijdag 9 oktober 2020:

  • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
  • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren van veilige afstand, of mondmasker, indien niet mogelijk.

Met vriendelijke groeten,

Team PVT Schorshaegen

============================================================

8 september:

Beste familie en naasten,

Naar aanleiding van de aangepaste maatregelen in de provincie Antwerpen, zijn overnachtingen bij familie of vrienden terug mogelijk.

Voor extern bezoek op PVT (Duffel en Heist) verandert voorlopig niets. Wij vragen u nog altijd rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen.

Met vriendelijke groeten,

Team PVT Schorshaegen

============================================================

1 augustus 2020:

Beste familie en naasten,

Na de stijging van het aantal besmettingen de laatste weken worden de coronamaatregelen voor onze voorziening niet verder versoepeld.

Vanaf 3 augustus kan extern bezoek op PVT (Duffel en Heist) op woensdag en zondag van 15u-21u, zonder afspraak, mits aanmelden aan de hoofdingang. Graag vragen wij u om nog altijd een mondmasker te dragen op de correcte manier (mond en neus bedekken) binnen PVT als op het ganse domein. Een juiste handhygiëne en afstand blijven ook van groot belang.

Gezien de regels van de overheid, mag elke bewoner voor de komende 4 weken op bezoek gaan naar maximum 5 vaste contacten. De persoonsgegevens van deze bubbel worden op papier geregistreerd. Bewoners die de voorziening verlaten voor bezoek overleggen eerst hierover met de begeleiding, dragen een mondmasker en respecteren de afstand. Gezien de avondklok in de provincie Antwerpen zijn overnachtingen bij familie of vrienden niet meer mogelijk. Bewoners zijn tussen 23u30 en 6u00 in PVT.

Alvast dank voor jullie bereidwillige medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Team PVT Schorshaegen

============================================================

15 juni:

Beste familie,

Schorshaegen evolueert in het normalisatieproces! Daarom willen wij u informeren dat bezoek welkom is zoals op het domein als in de voorziene ruimtes!

U kan u aanmelden aan de hoofdingang. Uw contactgegevens worden bij elk bezoek geregistreerd. Wij vragen u nog altijd rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen (voldoende sociale afstand – minstens 1,5 meter; handen ontsmetten en het dragen van een mondmasker).

Om op de hoogte te blijven van alle aanpassingen van de richtlijnen, gelieve onze website regelmatig te raadplegen!

============================================================

8 juni:

Beste familie,

Wij zijn blij om u te informeren dat bezoek terug welkom is op het domein! Dit kan doorgaan zonder afspraak, mits voldoende afstand en het dragen van een mondmasker. De bezoekers die in de voorziene ruimte (binnenshuis) willen afspreken, mogen een telefonische reservering doen via Liesbeth Wouters of Diana Todea. 

Wij vragen u nog altijd rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen.

Zowel bij spontaan bezoek als telefonische afspraak worden uw contactgegevens geregistreerd ten behoeve van mogelijk contactonderzoek.

De toekomstige aanpassingen van richtlijnen zullen wij via onze website communiceren. Gelieve deze te raadplegen om op de hoogte te blijven!

============================================================

25 mei:

Beste familie,

Het Agentschap Zorg en Gezondheid kondigde een versoepeling aan in de richtlijnen rond bezoek voor PVT’s.

Concreet betekent de versoepeling voor onze PVT dat er vanaf vandaag  3 personen per bezoekmoment per bewoner kunnen komen.  Voorwaarde is wel dat deze 3 personen tot dezelfde contactbubbel (wonen op hetzelfde adres) behoren.  We staan maximum 3 verschillende contactbubbels per bewoner toe.  De voorwaarden rond bezoek, gemeld in ons vorig schrijven, blijven gelden.

Aanpassingen van richtlijnen zullen wij voortaan communiceren via onze website.  Gelieve deze te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.

============================================================

8 mei:

Beste familie,

Gezien de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19, kan bezoek in de psychiatrische verzorgingstehuizen ten vroegste vanaf 11 mei in beperkte mate en onder voorwaarden toegelaten worden.

Indien u op bezoek wenst te komen, kan u elke werkdag een afspraak maken tussen 9u en 12u via het nummer 015 / 30 82 51 (Diana Todea of Liesbeth Wouters). Een bezoek kan op woensdag tussen 14u en 16u en tussen 18u en 20u of op zondagnamiddag tussen 14u en 16u. Er kan maximaal 1 bezoeker (vertrouwenspersoon of contextfiguur) per bezoekmoment en per bewoner toegelaten worden.

Wij raden bezoek van personen die tot de risicogroep (ouderen, personen met een hart- en vaatziekte of een chronische aandoening) behoren af, maar het wordt niet verboden.

Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19, ongeacht of ze ziektesymptomen vertonen.

Bezoekmogelijkheid wordt ingericht zodat de sociale afstandsregel gerespecteerd kan worden (in open lucht of afgeschermde ruimte). Het dragen van een mondmasker is verplicht. Wij voorzien de mogelijkheid tot het ontsmetten van de handen voor en na het bezoek.

Elk bezoek wordt geregistreerd. Er is eveneens toezicht op het naleven van de richtlijnen.

Alvast dank voor jullie bereidwillige medewerking.

============================================================

Met vriendelijke groeten,

Team PVT Schorshaegen