Het is belangrijk om bewust te zijn van de ernst van het Coronavirus, er verantwoordelijk mee om te gaan en burgerzin te tonen.

Daarom nemen we een aantal preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Uiteraard houden we rekening met het algemeen advies van de overheden en volgen dit advies op de voet.

Adviezen en maatregelen

  • Bezoek was niet toegelaten tot 10 mei 2020. Vanaf 15 juni is bezoek op het domein en in de cafetaria terug toegelaten. Gezien dat de maatregelen continu veranderen, check regelmatig ons Laatste Nieuws. Neem contact op voor meer informatie.
  • Bent u leverancier neem dan op voorhand contact en maak goede afspraken i.v.m. de noodzaak van de levering, de plaats en het tijdstip van de levering. Beperk uw aanwezigheid en het contact met onze medewerkers en bewoners tot het strikte minimum.
  • Als u om noodzakelijke redenen toch in ons PVT moet zijn vragen wij u voldoende sociale afstand te houden (minstens 1,5 meter) en bent u verplicht om strikte handhygiëne toe te passen.

Wij danken u voor uw begrip en houden u via deze weg op de hoogte van verdere maatregelen.

Meer informatie?

  • De website www.info-coronavirus.be van de overheid.
  • Website voor mensen uit de gezondheidssector: Sciensano.
  • Twitter: @be_gezondheid
  • Contactcenter overheid: 0800 14 68